hydrothane biogaz romania

Punerea în funcţiune şi atingerea parametrilor

La finalizarea instalării electro-mecanice, tehnologii noştrii preiau din nou comanda pentru a pune în funcţiune staţia şi a stabiliza procesul.

În timpul perioadei de punere în funcţiune, toţi parametrii de proces sunt ajustaţi la valori optime pentru a obţine o eficienţă maximă de epurare şi cheltuieli minime de operare.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …