hydrothane biogaz romania

Punerea în funcţiune şi atingerea parametrilor

La finalizarea instalării electro-mecanice, tehnologii noştrii preiau din nou comanda pentru a pune în funcţiune staţia şi a stabiliza procesul.

În timpul perioadei de punere în funcţiune, toţi parametrii de proces sunt ajustaţi la valori optime pentru a obţine o eficienţă maximă de epurare şi cheltuieli minime de operare.