hydrothane biogaz romania

Instruirea operatorilor

Manualul de operare şi întreţinere al staţiei de epurare este predat clientului la punerea în funcţiune şi totodată se începe şi instruirea personalului care va opera staţia. Această procedură poate dura de la 2 zile până la 1 lună, în funcţie de complexitatea şi cerinţele staţiei.

Este extrem de important, mai ales atunci când instalaţia este de dimensiuni mari, ca operatorii să înţeleagă principiile epurării biologice, prin urmare, programul de instruire ar putea include cursuri teoretice şi uneori examen scris.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …