Epurarea și utilizarea biogazului

Energia generată din surse regenerabile, cum ar fi biogazul, energie solară sau eoliană se mai numeste şi energie verde. Energie verde este un termen utilizat pentru a descrie sursele de energie favorabile mediului înconjurator şi non-poluante.

Aceste surse de energie pot oferi un remediu pentru efectele sistematice ale încălzirii globale şi anumite forme de poluare.

Utilizarea biogazului poate avea loc în staţiile de epurare a apelor uzate, în staţiile pentru digestia deşeurilor solide şi depozitele de deşeuri solide din gropile de gunoi, unde biogazul poate fi colectat şi utilizat.
Atunci când biogazul este produs printr-un proces anaerob, el se compune din metan (CH4) şi dioxid de carbon (CO2), împreună cu alte gaze, cum ar fi urme de vapori de apă, hidrogen sulfurat (H2S), azot (N2), hidrogen (H2) şi oxigen (O2).

Concentraţia de hidrogen sulfurat din biogaz poate varia de la 250 ppm până la câteva procente, are un miros deranjant de “ouă stricate” la concentraţii de 50 ppm şi este toxic la concentraţii mai mari de 100 ppm.

În unele aplicaţii, H2S trebuie să fie îndepărtat înainte ca biogazul să poată fi utilizat, din motive de sănătate, siguranţă, mediu şi datorită faptului că hidrogenul sulfurat sub formă de gaz este coroziv (poate deteriora echipamente ca: motoare cu gaz (CHP), cazane de aburi, conducte etc.

Desulfurizarea biogazului este de asemenea necesară atunci când biogazul este adaptat la calitatea gazelor naturale pentru a fi injectat în reţeaua de gaz.

hydrothane

ECSB


Este un proces anaerob cu rată ridicată în două etape, cu succes dovedit în multe tipuri diferite de industrii.

View more
hydrothane

UASB


Este tehnologia anaerobă cea mai frecvent aplicată in epurarea biologică a efluenţilor industriali

View more
hydrothane

Desulfurizarea (Bio)chimica


Este un proces biologic simplu care elimină hidrogenul sulfurat (H2S) din biogaz cu o utilizare minimă a substanțelor chimice.

View more
hydrothane

Recondiționare


Îmbunătățește eficiența, întreținere minima și o durată de viață extinsă a reactorului.

View more