Industria produselor lactate

Activitățile de producție ale fabricilor de produse lactate au ca rezultat cantități semnificative de ape uzate și produşi secundari cu un conținut organic ridicat care necesită reducere înainte de evacuare.

Zerul de la brânză şi lactoză sunt câteva din principalele debite concentrate care împreună cu apele provenite din procesul de curăţare a instalaţiilor pot fi substraturi excelente pentru procesele HydroThane STP® UASB şi HydroThane STP® ECSB, având ca rezultat rate mari de producție a biogazului și o eficiență ridicată de epurare, cu cerințe de energie extrem de scăzute.

Grăsimile şi solidele îndepărtate în timpul etapei de pre-epurare pot fi amestecate cu alte produse expirate care se reîntorc în fabrici, producând astfel biogaz, fiind în același timp stabilizate in Digestorul pentru Deşeuri Solide, HydroThane STP® SWD.

hydrothane

ECSB


Este un proces anaerob cu rată ridicată în două etape, cu succes dovedit în multe tipuri diferite de industrii.

View more
hydrothane

UASB


Este tehnologia anaerobă cea mai frecvent aplicată in epurarea biologică a efluenţilor industriali

View more
hydrothane

Desulfurizarea (Bio)chimica


Este un proces biologic simplu care elimină hidrogenul sulfurat (H2S) din biogaz cu o utilizare minimă a substanțelor chimice.

View more
hydrothane

Recondiționare


Îmbunătățește eficiența, întreținere minima și o durată de viață extinsă a reactorului.

View more