HydroThane STP® SWD

Procesul HydroThane STP® SWD (Digestia Deşeurilor Solide) se bazează pe tehnologia CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) – Reactor cu mixare continuă.
Procesul SWD este adesea folosit pentru reducerea deşeurilor şi producerea de energie verde şi este un proces robust, cu eficienţă dovedită, care epurează efluenţii industriali ce conţin cantităţi semnificative de solide în suspensie.

Conceptul procesului HydroThane STP® SWD constă dintr-un reactor al cărui conţinut este complet omogen şi care poate fi prevăzut cu echipamente de separare nămol (recirculare nămol) sau fără această recirculare a nămolului.

În interiorul reactorului HydroThane STP® SWD biomasa anaerobă activă este menţinută în suspensie prin mixarea mecanică (mixere cu montaj vertical sau orizontal), iar majoritatea încărcării organice solubilă şi solidă este convertită în biogaz. Biogazul produs este colectat temporar în partea superioară a reactorului HydroThane STP® SWD.

Procesul SWD este utilizat de obicei pentru fluxuri de apă uzată care au:
• Concentraţie mare de solide
• Concentraţie mare de grăsimi şi uleiuri
• Concentraţii extrem de ridicate de Calciu
• Conţinut mare de amoniu.

Ratele de încărcare pentru acest tip de reactoare SWD sunt în general cuprinse între 1 şi 7 kg CCO/m3 /zi.

hydrothane

ECSB


Este un proces anaerob cu rată ridicată în două etape, cu succes dovedit în multe tipuri diferite de industrii.

View more
hydrothane

UASB


Este tehnologia anaerobă cea mai frecvent aplicată in epurarea biologică a efluenţilor industriali

View more
hydrothane

Desulfurizarea (Bio)chimica


Este un proces biologic simplu care elimină hidrogenul sulfurat (H2S) din biogaz cu o utilizare minimă a substanțelor chimice.

View more
hydrothane

Recondiționare


Îmbunătățește eficiența, întreținere minima și o durată de viață extinsă a reactorului.

View more