hydrothane biogaz romania

Operarea Staţiei de Epurare

Există mai multe cazuri în care clientul doreşte ca staţia de epurare să fie operată de un specialist. Este uşor de înţeles că în acest fel staţia va funcţiona întotdeauna în condiţii optime, iar datele de ieşire pot fi optimizate în mod continuu în funcţie de parametrii influentului.

Programul nostru de operare include:
• Prezenţa zilnică
• Aprovizionare şi introducerea de produse chimice
• Analize chimice
• Monitorizare la distanţă şi disponibilitatea unui specialist pentru cazuri de urgenţă
• Întreţinerea echipamentelor, înlocuirea pieselor uzate
• Rapoarte/documentaţie.