hydrothane biogaz romania

Operarea Staţiei de Epurare

Există mai multe cazuri în care clientul doreşte ca staţia de epurare să fie operată de un specialist. Este uşor de înţeles că în acest fel staţia va funcţiona întotdeauna în condiţii optime, iar datele de ieşire pot fi optimizate în mod continuu în funcţie de parametrii influentului.

Programul nostru de operare include:
• Prezenţa zilnică
• Aprovizionare şi introducerea de produse chimice
• Analize chimice
• Monitorizare la distanţă şi disponibilitatea unui specialist pentru cazuri de urgenţă
• Întreţinerea echipamentelor, înlocuirea pieselor uzate
• Rapoarte/documentaţie.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …