hydrothane biogaz romania

Servicii

HydroThane este în măsură să ofere următoarele tipuri de servicii în întreaga lume:
• Consultanta
• Suport operațional/probleme de operare
• Audituri/inspecții tehnice
• Furnizare micro și macro nutrienți
• Instalaţii pilot
• Servicii de laborator
• Asistenta (re) punere in funcţiune/pregătire/instruire
• Retehnologizarea proceselor anaerobe existente
• Furnizare biomasă granulară

Download broșură Servicii

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …