hydrothane biogaz romania

Instruire

HydroThane oferă servicii de instruire tehnică şi tehnologică operatorilor / managerului staţiei de epurare pe toată perioada punerii în funcţiune a staţiei.

De asemenea, după o perioadă de operare a staţiei, inginerii noştri pot oferi noi servicii de instruire a operatorilor.