hydrothane biogaz romania

Instruire

HydroThane oferă servicii de instruire tehnică şi tehnologică operatorilor / managerului staţiei de epurare pe toată perioada punerii în funcţiune a staţiei.

De asemenea, după o perioadă de operare a staţiei, inginerii noştri pot oferi noi servicii de instruire a operatorilor.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …