hydrothane biogaz romania

Teste de laborator

Unele dintre serviciile de laborator pe care HydroThane le poate oferi sunt:
• Analize apă uzată
• Teste de toxicitate
• Teste de biodegradabilitate
• Teste pentru verificarea activităţii biomasei

Pentru optimizarea funcționării stației de epurare, HydroThane oferă periodic biomasă și analize ale apelor uzate în laborator și pe baza rezultatelor obţinute este in măsură de a oferi sfaturile necesare.

HydroThane will attend in Gorinchem (The Netherlands) the Aqua Netherlands Trade Show, 19, 20 & 21 March 2019. Aqua Nederland Vakbeurs is a national trade …

Industriewater Eerbeek (IWE), responsible for treating the Eerbeek’s paper industry wastewater, recently replaced the old (Biopaq UASB) system by the new innovative and patented HydroThane …

UASB refurbishment in the potato industry HydroThane STP refurbished the Upflow Anaerobic Sludge Bed Blanket (UASB) treatment plant from the 1990’s at Aviko Lomm, The …