hydrothane biogaz romania

Teste de laborator

Unele dintre serviciile de laborator pe care HydroThane le poate oferi sunt:
• Analize apă uzată
• Teste de toxicitate
• Teste de biodegradabilitate
• Teste pentru verificarea activităţii biomasei

Pentru optimizarea funcționării stației de epurare, HydroThane oferă periodic biomasă și analize ale apelor uzate în laborator și pe baza rezultatelor obţinute este in măsură de a oferi sfaturile necesare.