hydrothane biogaz romania

Bio-etanol / distilerii

Fluxurile de deşeuri (apă uzată) rezultate din producţia de băuturi spirtoase din (bio)etanol sau etanol sunt în general caracteristice pentru epurarea anaerobă, datorită compuşilor organici din compoziţie.

Apele uzate rezultate din diferitele procese sunt influenţate de un număr mare de parametrii, precum: procesul de distilare, procesul de măcinare, tipul de materie primă, etc. Acest lucru necesită o atenţie specială în proiectarea staţiei de epurare pentru acest tip de industrie.

Tipurile de efluenţi specifici acestei industrii care pot fi epuraţi sunt cei rezultaţi din: distilarea completă, distilarea uşoară, din spălări ale instalaţiilor, din vinasa şi condensat provenit de la evaporatoare.

Epurarea anaerobă prin procese de tip „Upflow Anaerobic Sludge Blanket” (HydroThane STP® UASB) – epurare anaerobă prin strat de nămol cu debit vertical ascendent şi „External Circulation Sludge Bed” (HydroThane STP® ECSB) – epurare anaerobă prin strat de nămol cu recirculare externă (patent HydroThane) sunt procese ale căror eficienţă a fost testată şi dovedită la nivel mondial în epurarea apelor uzate de acest tip.