hydrothane biogaz romania

Industria băuturilor

Datorită diversităţii de produse din industria băuturilor, există şi aici o mare variaţie în compoziţia apelor uzate (debit şi încărcare) obţinute din acest tip de industrie. Acest lucru necesită o atenţie specială şi soluţii personalizate pentru proiectarea unei staţii de epurare pentru ape uzate rezultate din acest tip de industrie.

În general, după o etapă de pre-epurare, fluxul de apă uzată cu o concentraţie foarte mare (>1500 ppm CCO) este o bază ideală pentru epurarea anaerobă, urmată uneori de o etapă de epurare aerobă, în funcţie de cerinţele locale de evacuare a apei.

Fabricile producătoare de băuturi răcoritoare din toată lumea deţin staţii de epurare cu sistem anaerob, cum ar fi epurarea anaerobă prin procese de tip „Upflow Anaerobic Sludge Blanket” (HydroThane STP® UASB) – epurare anaerobă prin strat de nămol cu debit vertical ascendent şi „External Circulation Sludge Bed” (HydroThane STP® ECSB) – epurare anaerobă prin strat de nămol cu recirculare externă.

Staţiile de epurare HydroThane pentru fabricile de băuturi sunt construite în aşa fel (fără mirosuri) încât pot fi amplasate în apropierea oraşelor, având o amprentă la sol redusă.