hydrothane biogaz romania

HydroThane STP® SWD

Procesul HydroThane STP® SWD (Digestia Deşeurilor Solide) se bazează pe tehnologia CSTR (Continuous Stirred Tank Reactor) – Reactor cu mixare continuă. Procesul SWD este adesea folosit pentru reducerea deşeurilor şi producerea de energie verde şi este un proces robust, cu eficienţă dovedită, care epurează efluenţii industriali ce conţin cantităţi semnificative de solide în suspensie.

Conceptul procesului HydroThane STP® SWD constă dintr-un reactor al cărui conţinut este complet omogen şi care poate fi prevăzut cu echipamente de separare nămol (recirculare nămol), sau fără această recirculare a nămolului.

În interiorul reactorului HydroThane STP® SWD biomasa anaerobă activă este menţinută în suspensie prin mixarea mecanică (mixere cu montaj vertical sau orizontal), iar majoritatea încărcării organice solubilă şi solidă este convertită în biogaz. Biogazul produs este colectat temporar în partea superioară a reactorului HydroThane STP® SWD.

Procesul SWD este utilizat de obicei pentru fluxuri de deşeuri (apă uzată) care au:
• Concentraţie mare de solide
• Concentraţie mare de grăsimi şi uleiuri
• Concentraţia ionilor de Ca2+ extrem de mare
• Conţinut mare de amoniu.

Ratele de încărcare pentru acest tip de reactoare SWD sunt în general cuprinse între 1 şi 7 kg CCO/m3/zi.